• baş_banner_ önüm

Önümler

OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

Gysga düşündiriş:

1. Kämilleşdirilen çagalar köp membranany basýan düwmeleriň ses kitaby, çagalara her sahypada diňe 1 söz ýa-da ses däl-de, bahada has bäsdeşlik öwredýär.

2. 1 kitap dürli mowzuklardan ybarat bolup, çaganyň mekdebe çenli bilim almagy üçin 100-den gowrak söz bolup, ýaş ene-atanyň çagasyna berýän bilimleri barada erkin pikir edip biler.

3. USB zarýad berilýän batareýa ýa-da AAA çalşylýan batareýa bilen gapma-garşylyk güýji siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

4. Iki dilli dilleri öwrenmek çagaňyz üçin ýaş wagtynda işleýär.

5. bookshli kitaplar ýerli bazardaky islegiňizi kanagatlandyrmak üçin doly düzülendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Birnäçe iteklemek düwmeleri gürlemek kitaby, çaganyň irki bilim almagy üçin miweler, haýwanlar, gurallar we ş.m. esasy öwreniş mazmuny bilen düzülendir.Sahypalardaky illýustrasiýa we sözler bilen çagalar diňe bir miwäniň ýa-da haýwanyň sözüni birleşdirip bilmän, eýsem sensor sensor folga düwmelerini basyp, sesini diňläp bilerler, olara öwretmek aňsat we ýönekeýdir. bilim.Mundan başga-da, ene-atalaryna hakykylygyny azaltmak üçin özbaşdak öwrenip bilerler.2-6 ýaş aralygyndaky çaga üçin nähili gowy sowgat.

Önümiň parametri:

Harydyň ady Duýgur we ses kitaplary OEM çagalary öwrenýän kitap
Gelip çykan ýeri Şençzhenen, Hytaý
Meşhur düwme mukdary 43-55 düwmeleri ýa-da sazlaň
Gepleýjiniň ululygy Dia 36mm / 40mm ýa-da özleşdirilen.Bahadan azajyk tapawut etmek.
Sazyň dowamlylygy 1000-7200-nji ýyllar
Reňk Pantone belgisi bilen ak ýa-da ýöriteleşdirilen sanjym reňki
Saz görnüşi Haýwan sesleri, goşgular, gurallar we ş.m.
Batareýa 3PCS * AAA ýa-da 200mA zarýad berilýän batareýa.
Önümiň ululygy 350 * 270mm ýa-da sazlaň.
Kagyz görnüşi 120g örtülen kagyz, 4C çap
Sahypalar 14 sahypa ýa-da adaty
Tamamlamak Ossalpyldawuk film laminasiýasy ýa-da Mat film laminasiýasy
Inyalpyldawuk aýratynlyk: Birnäçe sensor datçigi folga PET membrana düwmeleri
Ulanylyşy Çagalar üçin mekdebe çenli bilim ýa-da irki bilim, hyýallary gowulaşdyrmak we akyl we motor ukyplaryny ösdürýär.
Mysal 1-3 sany nusgalar 10-15 günüň içinde tamamlanar.Mugt nusga e-poçta ýa-da sosial media arkaly gepleşik geçirilip bilner.
Gurşun wagty Nusga tassyklanylandan we goýumdan 50-70 gün soň.
MOQ 5000 sany
Töleg Görýän ýerinde T / T, L / C.
Bellik If you are interested in any item or similar item, pls share your details with us at sales04@hxs-soundbook.com.

Haryt maglumatlary:

ses moduly 1 ses moduly 2 ses moduly 3 ses moduly 4 ses moduly 5 ses moduly 6 ses moduly 7 3-nji çap kitaby çap kitaby 1

Haryt aýratynlyklary:

1. Goşmaça güýç: Dikeldilip bilinýän litiý batareýasy ýa-da çalşylýan AAA batareýasy.

2. Islendik mukdarda basma düwmeleri, islendik dilde öz kitap dizaýnyňyz bilen kabul edilýär.

3. Pls ses faýllaryňyzy MP3 / WAV formatda we kitap dizaýnyňyzy PDF / AI görnüşinde iberiň.

4. Çagalaryň uzak wagtlap okamak wagtyny üpjün edýän bu ses kitaby bilen has uzyn aýdym-saz dowamlylygy bolup biler.

5. Ulanylyşy: aboveokardaky ses modullarynyň hemmesi diňe çagalar üçin kitap çap etmek ýa-da barmak degýän ses kitabyny ulanmak bilen çäklenmän, gürlemek kartasy, afişa we ş.m.

Biz hakda has giňişleýin:

hyzmatdaş müşderi

1. Şençzhenen HXS Electronics Co., Ltd. güýçli R&D önümçiligini we satuwyny birleşdirýän hünärmen öndüriji.

2. Esasy önümler, çagalar we çagalar üçin okuw oýnawaçlary we irki bilim ses kitaplary, gutlag kartalary we ýumşak oýunjaklar üçin LED ses modullary bilen / ses ses modullary, ýazgy modullary we ş.m.

3. HXS 15+ ýyllyk gözleg we gözleg inersenerleri, ökde galyndy bölümi we güýçli önümçilik bölümi bolan gutarnykly topar döretdi.

4. Önümlerimiz Europeewropa, United Sates, Aziýa we esasy daşary ýurt bazarlaryna eksport edildi.

5. OEM & ODM hyzmaty elýeterli we hoş geldiňiztotäze dizaýnyňyz we pikirleriňiz.

Biz bilen habarlaşyň:

Habarlaşmak üçin şahsyýet: Katrin Pan

E-mail: sales04@hxs-soundbook.com

Telefon belgisi: +86 178 7635 8851


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň