• baş_banner_ önüm

Önümler

Mini haýwanlaryň ses tagtasy kitaby 1 basmak düwmesi ses gutusy

Gysga düşündiriş:

Gysga haýwan sesi, hajathana tälim sesi ýa-da aýdymy bilen arzan bahaly çaga ses ses kitaby çaga üçin dürli sesleri we çäreleri sazlamak üçin ajaýyp.

1. [Mini ululykdaky ses gutusy kitaby]- Bu ses kitaby takmynan 150 * 150mm ýa-da başga ýöriteleşdirilen ululykda.Theokarsynda bary-ýogy 1 basmak düwmesi bar, ýöne ýene 1 dürli ses gaýta-gaýta basyp işleýär.Ses modul gutusynyň ululygy bolsa, ýaş bäbekler üçin meşhur bolan Dia 45mm-de tegelek we kiçi.

2.[Arzan baha]- Ses modulynyň we kitabyň kiçi göwrümi, hatda has gysga aýdym-saz dowamlylygy sebäpli bahasy iň bäsdeşlik derejesinde.It'söne köp mukdarda, iň bolmanda 10000 sany.

3.[Gysga aýdym-saz dowamlylygy]- CR2032-de bary-ýogy 1pc batareýa bar we batareýanyň ömri has uzyn saz saklap bilmeýär.Emma jemi 10-30 ses 1-10 ses alyp bileris.

4. [OEM dizaýn kitaby we ses faýllary]- Bu kiçijik ses kitaby üçin hem ähli mazmun we ses awtorlyk hukugy sebäpli müşderi tarapyndan düzülendir.Indi zawodymyz öz markamyzy ösdürmedi, ähli zatlar elýeterli.

5. [1pc çalşylýan batareýa]- Diňe 1 batareýa bar.Emma batareýa ýok wagty ony aňsatlyk bilen çalşyp bilersiňiz.Pls özüniň bäsleşigi barada alada etmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dürli sesler we sazly kiçi ses kitaby täze doglanlar üçin has meşhurdyr.Bahasy hemmeler üçin gaty bäsdeşlik edýär.

tagtanyň kitaby 5

 

Haryt aýratynlygy: Haýwanlaryň şowhunly fermasynyň sesi bilen ses gutusy ses kitaby
Gepleýjiniň ululygy Dia 21mm
Kagyz görnüşi 350g çeper kartoçka (C1S) ýa-da beýleki ýöriteleşdirilen kagyz
Tamamlamak Ossalpyldawuk film laminasiýasy ýa-da mat film laminasiýasy ýa-da altyn folga
Çap etmek 4 reňkli maşyn çap etmek
Sahypalar 10 sahypa ýa-da özleşdirilen
Sazyň dowamlylygy 1-60s ýa-da özleşdirilen.
Düwme 1 basmak düwmesi
Kitap ölçegi 150 * 150mm / 180 * 180mm / 200 * 200mm ýa-da Islendik aýratynlaşdyrylan
Batareýa 1PCS * CR2032, Batareýa çalşylýar.
MOQ 5000PCS
Parlak nokat Mini ölçegli ses moduly ses kitaby arzan bahadan
Töleg Göz astynda L / C, T / T.
Bellik For any further question or details, pls do not hesitate to contact us at sales04@hxs-soundbook.com.

 

3tagtanyň kitaby 2 tagtanyň kitaby 4

1 5 AZ 圆 盒 发声 书 ses tagtasy kitaby

 

Biz hakda has giňişleýin:

1. [OEM hyzmaty üçin gözleg we barlag topary]- Tejribeli R&D toparyndan, galyplaýyş bölüminden we önümçilik liniýalaryndan ybarat öz zawodymyz bar.15 ýyllyk gözleg we gözleg toparymyz bilen, zawodymyz 2014-nji ýylda döredilende 100% özleşdirilen zatlary hödürleýäris.

https://www.hxs-soundbooks.com/about-us/

zawod-2

 

2. [Bäsdeşlik gowşuryş güni üçin özbaşdak önümçilik liniýasy]- Biziň öz önümçilik liniýalarymyz bar we köpçülikleýin önümçiligiň gowşurylyş güni önümçilik meýilnamamyza bagly.Emma gyssagly haýsydyr bir sargyt bar bolsa, täze önümçilik liniýasyny goşup ýa-da häzirki önümçilik elementini gyssagly bazara üýtgedip bileris, esasanam iň ýokary möwsümde bazaryňyza gowşuryş gününi alyp bileris.

https://youtu.be/z2R_ebtqiE8

3.[Kepillendirilen hil we kepillik]- rawhli çig malymyz we köpçülikleýin önümçiligimiz ahyrynda 2 gezek barlanar.Ilkinji gezek, hatda ikinji gezek önümden soň ähli harytlaryň hiliniň pesdigini kepillendirmek üçin 100% doly gözden geçireris.Mundan başga-da, iberilenden soň zeper ýeten zatlary abatlamak ýa-da çalyşmak düzgünleri bar.Işleýän wagtyňyz haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, Pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

4. [Çaga üçin howpsuzlyga has köp üns beriň]- youngaş bäbeklere ses modullaryny, ses kitaplaryny we okuw maşynyny öndüriji bolanymyz üçin, bahalara däl-de, hiline we howpsuzlygyna has köp üns berýäris. Zawodymyz Intertek, CCC, ISO we ş.m. tarapyndan barlandy. ISO9001, CCC, CE, ROHS, REACH we ş.Synagyňyz üçin nusgamyzy görkezmäge we soň gutarnykly karara gelmäge ýene 1 mümkinçilik berýär.

5.[24 sagat * 7 gün onlaýn]- Gyssagly taslamaňyz barada haýyş almak isleseňiz, haýal etmän biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Dynç günleri ýa-da dynç alyş günlerinde bolsak-da, ähli aragatnaşyklarymyz size jogap bermek üçin elýeterlidir.

IMG_3477


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň