• 6

Biz hakda

Biz hakda

Şençzhenen HXS Electronics Co., Ltd.

2014-nji ýylda döreddik, ses kitapçasy, kitaplar üçin ses moduly, gutlag kartoçkasynyň ses moduly, aýdym gutlag kartasy, ses ýazgysy ýaly çaga mekdebe çenli bilim we elektrik oýnawaçlarynyň gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we satuw hyzmatlaryny birleşdirýän hünärmen öndüriji. oýunjaklar, okuw aýdym-saz oýunjaklary we ş.m.4000 inedördül metr meýdany eýeleýän zawodymyzda 80-120 işgäri bar. Mundan başga-da, satuw topary 10 satyjydan we 3 söwdagäri öz içine alýar, önümler we önümçilik prosesi barada hemmeler gowy bilýär. Şol bir wagtyň özünde biz a OEM & ODM hyzmaty üçin güýçli gözleg we dizaýn inereneri, ökde galyndy bölümi we müşderilerimiziň barha artýan islegini kanagatlandyrmak üçin kuwwatly önümçilik bölümi bilen 15 ýyldan gowrak tejribe toplan topar.

Zawodymyz ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny geçdi we gözleglerden we ösüşden önümçilige hil gözegçiligine çenli satuwdan soňky hyzmatyna çenli hil ulgamy şahadatnamasyny döretdi.Önümleriň hili netijeli kepillendirildi.Kompaniýanyň hiline gözegçilik we içerki dolandyryş täze derejä çykdy.
ähli önümler CE, ROHS, FCC, EN71, KC, ASTM ülňülerine laýyk gelýär we önümlerimiz ABŞ, Europeewropa, Aziýa, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara eksport edildi we müşderimiz tarapyndan gowy abraý gazandy.

15 ýyldan gowrak tejribe
+
80-120 işgär
4000 inedördül metr

“Müşderi ilki” ilkinji ýörelgesimiz, “müşderiniň kanagatlanmagy” biziň hemişelik maksadymyz.

Jogapkärçilikli we hünär hyzmatyny, bäsdeşlik bahasy, wagtynda eltip bermek we goşmaça baha hyzmaty bilen irki bilim önümleri üçin hil galyplaryny hödürleýäris.HXS-daky her bir önüm, yhlasly sitatalar, gowy meýilleşdirilen, galyndy dizaýny, takyk galyp ýasamak we berk wagt gözegçiligi, köp hili gözegçilik, dürli wariantlar we hünär tehniki aragatnaşyk üçin iň çalt iberilmegi we täze dizaýnyňyzy garşylamak bilen ulgam arkaly amala aşyrylýar. pikirler, size iň kanagatlanarly shema we önümler hödürläris.

Şahadatnama

11

Hyzmatdaş hyzmatdaş

652