Önümiň görkezilmegi

Ses kitaplary / Ses modullary / Ses öwreniş oýunjaklary

OEM & ODM

Indises oýnawaçlary we saz kitaplaryElmydama kiçi çagalar bilen ýeňiji bolýarlar, sebäbi olar kitap bilen täsirleşip, dürli haýwanlaryň ýa-da ýönekeý sözleriň seslerini öwrenip bilerler.Munuň üçin gaty uly bazar diýip pikir edýärisçagalar irki bilimene-atasynyň çagalaryna has köp üns bermegi sebäpli.

 

Biz, 2014-nji ýylda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän Şençzhenen HXS Elektronika Kompaniýasy LimitedÇagalaryň ses kitaplaryny, ýatýan wagtlary hekaýa kitaplaryny, ses oýnawaçlaryny we kitap çap etmek, gutlag kartasy we ýumşak oýunjaklary öndüriji hünärmen.Biziň bilenöz gözleg we barlag topary, Harytlarymyzyň 99,99% -iOEM dizaýny.Itemshli zatlar Koreýa, Fransiýa, ABŞ, Angliýa, Germaniýa we ş.m.

  • görkezmek (4)
  • görkezmek (2)
  • görkezmek (3)
  • görkezmek (1)

Has köp önüm

  • Zawod
  • Şençzhenen HXS elektronika kompaniýasy çäklendirilen
  • Şençzhenen HXS Electronics Co., Ltd.
  • 6

Näme üçin bizi saýlamaly?

“HXS Electronics” gözleg bölümini, önümçilik bölümini birleşdirýär(4 önümçilik liniýasy), Satuw topary, Professional QC bölümi we sanjym bölümi, müşderilerimiz üçin ajaýyp hilli we ajaýyp bahalar bilen üpjün etmek üçin.Görkezmäňize görä,OEM hyzmaty zawodymyzdan elýeterlidir.

 

Mundan başga-da bizBarlanylan üpjün edijiAlibaba.com saýtynda we SKA üpjün edijisi, ygtybarly kärhana we ş.m. ýaly üstünliklerimiz sebäpli Alibaba-da köp hormat gazanýarys.Mundan başga-da, zawodymyz aldyISO9001: 2015hil kepillendiriş ulgamy.Önümleriň hili netijeli kepillendirildi we hil gözegçiligi we içerki iş dolandyryşy has ýokary derejä çykdy.Typeshli görnüşler standart bilenCE, EMC, Reach, ROHS, FCC, EN71.… Önümlerimiz Hytaýda, Günorta-Gündogar Aziýada, Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we beýleki 60-dan gowrak daşary ýurtlarda we sebitlerde gaty gowy satylýar.Zawodymyza baryp görmegiňize ýa-da wideo jaňyňyza hoş geldiňiz!

Hyzmatdaş hyzmatdaş

Kompaniýanyň güýji